5.05090304 виробництво апаратури автоматичного електрозв'язку

Дніпропетровський радіоприладобудівний коледжСписок рекомендованих
Форма навчання:

ДеннаОсвітньо кваліфікаційний рівень:

Молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освітиСтруктурний підрозділ:

Відділення Радіозв'язкуШифр та назва напряму:

Шифр та назва спеціальності:

5.05090304

виробництво апаратури автоматичного електрозв'язкуСпеціалізація:
Хвиля:

1

Бюджет

За конкурсом

пп

№ особової
справи

ПІБ

Конкурсний бал

ПК

ЦП

ПЧ

СБ

Пріоритет


1

ЕЗ-10-16

Мудревський Родіон Вікторович

136,6

-1Comments