5.05090101 конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

Дніпропетровський радіоприладобудівний коледжСписок рекомендованих
Форма навчання:

ДеннаОсвітньо кваліфікаційний рівень:

Молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освітиСтруктурний підрозділ:

Відділення РадіотехнічнеШифр та назва напряму:

Шифр та назва спеціальності:

5.05090101

конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних
пристроївСпеціалізація:
Хвиля:

1

Бюджет

За конкурсом

пп

№ особової
справи

ПІБ

Конкурсний бал

ПК

ЦП

ПЧ

СБ

Пріоритет


1

РТ-90-16

Шевченко Богдан Романович

121,15

-1Comments