Контракт, база 9 кл.

Міністерство освіти і науки України


(міністерство, відомство тощо, якому підпорядкований вищий навчальний заклад)

Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж

(повна назва вищого навчального закладу)
НАКАЗ

м. Дніпропетровськ


(населений пункт)


11.08.2015

160-С

Про зарахування на навчанняНа підставі Правил прийому до вищого навчального закладу Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж у 2015 році та рішення приймальної комісії від 10.08.2015, протокол № 30

НАКАЗУЮ:
зарахувати з 01.09.2015 студентами першого курсу денної форми навчання за напрямами (спеціальностями) за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб згідно з додатком.

Додаток: на
арк.Ректор (директор)__________________


_____________________________(підпис, печатка)
(прізвище, ім’я, по батькові)


Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж

Додаток до наказу від 11/08/2015 № 160-С


5.05080201 конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки

Форма власності: державна

Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти

Денна

За рахунок коштів фізичних, юридичних осіб


з/п

Прізвище

Ім'я

По батькові

Серія документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень/ступінь, на основі якого відбувається вступ

Номер документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого відбувається вступ

Номер сертифіката ЗНО

Перший предмет

Другий предмет

Третій предмет

Сума балів творчих конкурсів

Ваговий коефіцієнт балу за творчий конкурс

Сума додаткових балів

Середній бал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень

Ваговий коефіцієнт середнього бала

Загальна сума балів

Коди особливих умов вступу

Спеціальне (військове) звання, група, факультет


Рівень*

Кількість балів

Ваговий коефіцієнт

Рівень*

Кількість балів

Ваговий коефіцієнт

Кількість балів

Ваговий коефіцієнт


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


1

Везовик

Максим

Сергійович

HP

442738795

1


6

1

0

7,6

1

18,6

101,2

Лук`яненко

Вадим

Юрійович

HP

442822407

1


7

1

0

7,5

1

21,5

101,

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж

Додаток до наказу від 11/08/2015 № 160-С


5.05090304 виробництво апаратури автоматичного електрозв'язку

Форма власності: державна

Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти

Денна

За рахунок коштів фізичних, юридичних осіб


з/п

Прізвище

Ім'я

По батькові

Серія документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень/ступінь, на основі якого відбувається вступ

Номер документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого відбувається вступ

Номер сертифіката ЗНО

Перший предмет

Другий предмет

Третій предмет

Сума балів творчих конкурсів

Ваговий коефіцієнт балу за творчий конкурс

Сума додаткових балів

Середній бал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень

Ваговий коефіцієнт середнього бала

Загальна сума балів

Коди особливих умов вступу

Спеціальне (військове) звання, група, факультет


Рівень*

Кількість балів

Ваговий коефіцієнт

Рівень*

Кількість балів

Ваговий коефіцієнт

Кількість балів

Ваговий коефіцієнт


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


1

Махначов

Дмитро

Андрійович

HP

443078456

1


8

1

0

5,5

1

19,5

101,2

Чумаков

Максим

Ігоревич

HP

442810425

1


6

1

0

6

1

17

101,

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж

Додаток до наказу від 11/08/2015 № 160-С


5.05090101 конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

Форма власності: державна

Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти

Денна

За рахунок коштів фізичних, юридичних осіб


з/п

Прізвище

Ім'я

По батькові

Серія документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень/ступінь, на основі якого відбувається вступ

Номер документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого відбувається вступ

Номер сертифіката ЗНО

Перший предмет

Другий предмет

Третій предмет

Сума балів творчих конкурсів

Ваговий коефіцієнт балу за творчий конкурс

Сума додаткових балів

Середній бал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень

Ваговий коефіцієнт середнього бала

Загальна сума балів

Коди особливих умов вступу

Спеціальне (військове) звання, група, факультет


Рівень*

Кількість балів

Ваговий коефіцієнт

Рівень*

Кількість балів

Ваговий коефіцієнт

Кількість балів

Ваговий коефіцієнт


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


1

Кірхмєєр

Дмитро

Костянтинович

HP

443021414

1


5

1

0

5

1

14

101,2

Федоров

Денис

Вадимович

HP

442860757

1


8

1

0

6,5

1

21,5

101,
Сформовано в ЄДЕБО

11.08.15 14:03

1/1


1/1
Comments