Бюджет, база 11 кл.

Міністерство освіти і науки України


(міністерство, відомство тощо, якому підпорядкований вищий навчальний заклад)

Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж

(повна назва вищого навчального закладу)
НАКАЗ

м. Дніпропетровськ


(населений пункт)


11.08.2015

161-С

Про зарахування на навчанняНа підставі Правил прийому до вищого навчального закладу Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж у 2015 році та рішення приймальної комісії від 11.08.2015, протокол № 31

НАКАЗУЮ:
зарахувати з 01.09.2015 студентами другого курсу денної форми навчання за напрямами (спеціальностями) за державним замовленням згідно з додатком.

Додаток: на
арк.Ректор (директор)__________________


_____________________________(підпис, печатка)
(прізвище, ім’я, по батькові)


Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж

Додаток до наказу від 11/08/2015 № 161-С


5.05090101 конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

Форма власності: державна

Молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти

Денна

За державним замовленням


з/п

Прізвище

Ім'я

По батькові

Серія документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень/ступінь, на основі якого відбувається вступ

Номер документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого відбувається вступ

Номер сертифіката ЗНО

Перший предмет

Другий предмет

Третій предмет

Сума балів творчих конкурсів

Ваговий коефіцієнт балу за творчий конкурс

Сума додаткових балів

Середній бал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень

Ваговий коефіцієнт середнього бала

Загальна сума балів

Коди особливих умов вступу

Спеціальне (військове) звання, група, факультет


Рівень*

Кількість балів

Ваговий коефіцієнт

Рівень*

Кількість балів

Ваговий коефіцієнт

Кількість балів

Ваговий коефіцієнт


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


1

Байлим

Андрій

Іванович

HP

48017927

0127138

Базовий

135

0,35

Базовий

133,5

0,55

0

9,1

0,1

137,92

102,2

Бердик

Владислав

Вікторович

HP

48019311

0066704

Базовий

115

0,35

Базовий

133,5

0,55

0

5,3

0,1

127,32

102,3

Бондарець

Андрій

Володимирович

HP

42561163

0271754

Базовий

117,5

0,35

Базовий

109

0,55

0

6,4

0,1

115,76

102,4

Бондарець

Віктор

Володимирович

HP

46312348

0271806

Базовий

138,5

0,35

Базовий

133,5

0,55

0

7,3

0,1

137,44

102,5

Варварюк

Олександр

Геннадійович

HP

48015956

0054779

Базовий

140,5

0,35

Базовий

127

0,55

0

6,4

0,1

133,71

102,6

Волинська

Яна

Яківна

HP

46299059

0006045

Базовий

129

0,35

Базовий

145,5

0,55

0

4,5

0,1

138,06

102,7

Грисенко

Владислав

Максимович

HP

48006941

0013843

Базовий

178,5

0,35

Базовий

161

0,55

0

9,7

0,1

168,84

102,8

Кравченко

Михайло

Олексійович

HP

48011833

0116355

Базовий

145,5

0,35

Базовий

118,5

0,55

0

7,4

0,1

131,73

102,9

Лазарева

Світлана

Віталіївна

HP

48011871

0095086

Базовий

131

0,35

Базовий

109

0,55

0

7,4

0,1

121,43

102,10

Ліпкін

Микита

Олексійович

HP

48007292

0047679

Базовий

131

0,35

Базовий

109

0,55

0

7

0,1

121,05

102,11

Мацьків

Роман

Олегович

HP

48012554

0063243

Базовий

150

0,35

Базовий

133,5

0,55

0

5,1

0,1

139,38

102,12

Меліхов

Владислав

Віталійович

HP

48013897

0084172

Базовий

112,5

0,35

Базовий

140

0,55

0

7,6

0,1

132,2

102,13

Мирченко

Андрій

Геннадійович

HP

48018949

0025328

Базовий

153

0,35

Базовий

151

0,55

0

8,9

0,1

153,65

102,14

Мінгальов

Владислав

Євгенович

HP

48018926

0024030

Базовий

115

0,35

Базовий

140

0,55

0

6,6

0,1

132,12

102,15

Неживий

Євгеній

Віталійович

HP

48013736

0012160

Базовий

161

0,35

Базовий

118,5

0,55

0

9,7

0,1

139,34

102,16

Нємкович

Владислав

Володимирович

HP

48010904

0152096

Базовий

137

0,35

Базовий

127

0,55

0

7,8

0,1

133,81

102,17

Петров

Валерій

Дмитрович

HP

48008359

0027548

Базовий

127

0,35

Базовий

109

0,55

0

6,6

0,1

119,27

102,18

Роздайбіда

Микола

Вікторович

HP

48019052

0033313

Базовий

106,5

0,35

Базовий

127

0,55

0

5,8

0,1

121,24

102, 105,19

Стасюк

Владислав

Анатолійович

HP

48013719

0019053

Базовий

137

0,35

Базовий

109

0,55

0

8,2

0,1

124,29

102,
Сформовано в ЄДЕБО

11.08.15 14:03

1/1


1/1
Comments