Положення про порядок подання вступниками апеляцій

Додаток No 2

до наказу від 30.03.2015 р.

No __

«Затверджую»

Директор ДРПБК

____________В.А.Тіхонов

«____» __________ 2015 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПОДАННЯ ВСТУПНИКАМИ АПЕЛЯЦІЙ ТА ЇХ РОЗГЛЯДУ У ДРПБК

  1. Апеляції на результати вступних випробувань до ДРПБК розглядає апеляційна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу. Апеляційна комісія створюється для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій абітурієнтів.

  2. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (далі - апеляція) повинна подаватися не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається. Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути доведений через засоби наочної агітації (масової інформації) до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань

  3. Прийом заяв на перегляд роботи з математики проводиться в день оголошення оцінки, а з української мови (диктант) в наступний день після оголошення оцінки з 9.00 до 10.00. Перегляд робіт проводиться з 12.00 за участю членів апеляційної комісії та абітурієнта.

  4. Заява розглядається апеляційною комісією, як правило, в присутності абітурієнта. Інші особи перегляду робіт по апеляції не допускаються.

  5. Свою згоду чи незгоду з оцінкою, яку виставила апеляційна комісія, абітурієнт підтверджує підписом в протоколі.

  6. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом, підписаним членами апеляційної комісії. У випадку зміни екзаменаційної оцінки складається акт, який затверджується рішенням приймальної комісії коледжу.

  7. На підставі про зміну оцінки вносяться зміни в екзаменаційні відомості та екзаменаційний лист.

  8. Заява на перегляд робіт, заява на апеляцію та акт про зміну оцінки підшиваються в особову справу абітурієнта.

  9. Голова приймальної комісії має право на перегляд роботи і перевірку оцінки в термін до видання наказу про зарахування до коледжу.

Відповідальний секретар приймальної комісії ДРПБК Чорний О.А.