Співпраця з ЗВО

Коледжем укладено договори про співпрацю з ЗВО міста, області та країни, а саме:

  • Дніпропетровським національним університетом ім. Олеся Гончара

  • Університетом митної справи та фінансів

  • Національною металургійною академією України

  • Національним гірничим університетом

  • Дніпродзержинським державним технічним університетом

  • Харківським університетом Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба

  • Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського

  • Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна

  • Державним університетом телекомунікацій.

Предметом плідної співпраці є впровадження скороченої форми ступеневої підготовки фахівців з урахуванням новітніх досягнень науки, техніки та технологій, соціально вагомих педагогічних та наукових ідей.

До названих закладів освіти щорічно зараховується до 90% випускників коледжу.