Співпраця з ВНЗ ІІІ-ІV р.а.

Коледжем укладено договори про співпрацю з ВНЗ ІІІ-ІV р.а. міста, області та країни, а саме:

  • Дніпропетровським національним університетом ім. Олеся Гончара
  • Університетом митної справи та фінансів
  • Національною металургійною академією України
  • Національним гірничим університетом
  • Дніпродзержинським державним технічним університетом
  • Харківським університетом Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба
  • Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського
  • Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
  • Державним університетом телекомунікацій.

Предметом плідної співпраці є впровадження скороченої форми ступеневої підготовки фахівців з урахуванням новітніх досягнень науки, техніки та технологій, соціально вагомих педагогічних та наукових ідей.

До названих вищих навчальних закладів ІІІ-ІV р.а. щорічно зараховується до 90% випускників коледжу.