Нагадуємо, що  офіційним зверненням до приймальної комісії та засобом підтримання зв'язку з нею є особиста явка до її консультаційного центру або надсилання електронного листа на поштову скриньку приймальної комісії

Поштова скринька приймальної комісії: pk@kre.dp.ua

Дати проведення днів відкритих дверей

Спеціальності

171 ЕЛЕКТРОНІКА

Електроніка є важливою галуззю технології, яка забезпечує функціонування багатьох сучасних пристроїв і систем. Вона використовується в електронних пристроях, таких як комп’ютери, телефони, телевізори, медичні прилади, автомобілі, літаки та інші. Електроніка дозволяє зберігати, передавати та обробляти інформацію, що є важливим для розвитку науки, технології та економіки. Крім того, електроніка є одним з найшвидше зростаючих секторів господарства, що стимулює інновації та розвиток нових технологій. Отже, актуальність електроніки полягає в її значенні для сучасного світу та можливостях для майбутнього розвитку. 

Спеціальність 171 Електроніка. Метою навчання є набуття теоретичних і практичних знань та вмінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей та інших особистих якостей, достатніх для розв’язання складних спеціалізованих теоретичних та практичних задач розробки, проєктування, виробництва, монтажу, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та модернізації електронних пристроїв та систем.

За освітньою програмою «Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки» випускники коледжу отримують кваліфікацію фаховий молодший бакалавр з електроніки. Термін навчання складає 3 роки 10 місяців

Здобувачі освіти отримують фундаментальні знання з електротехніки, електроніки, програмування, математики та фізики. Вони навчаються розробці та тестуванню електронних систем, програмуванню електронних пристроїв та систем.

171 Електронні комунікації та радіотехніка

Вивчається програмне, технічне та інформаційне забезпечення у різних галузях діяльності з використанням сучасної мікропроцесорної техніки, прикладного програмного забезпечення та інформаційних технологій.

Ви будете знати:

Ви будете вміти:

Виробничі практики проводяться на сучасних підприємствах міста та області з організації та обслуговування мереж Інтернет та мобільного зв’язку, транспортного зв’язку та спецзв’язку.

123 Комп’ютерна інженерія

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які здатні проєктувати, розробляти, впроваджувати та підтримувати комп’ютерні системи і мережі, працювати в науково-дослідних установах, ІТ-компаніях, навчальних закладах та державних організаціях. Здобувачі освіти вивчають основи комп’ютерної техніки, мікропроцесорні системи, комп’ютерні мережі, операційні системи, програмування, Інтернет-технології та інші дисципліни, пов’язані з комп’ютерною інженерією.

За освітньою програмою «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» освітньо-професійного ступеню фахового молодшого бакалавра випускники коледжу отримують кваліфікацію «фаховий молодший бакалавр з комп’ютерної інженерії». Термін навчання складає 3 роки 10 місяців.

За освітньою програмою «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» здобувачі освіти отримують фундаментальні знання з комп’ютерної графіки та електроніки, сучасних мов і технологій програмування, архітектури комп’ютерів, мікропроцесорних систем і комп’ютерних мереж, новітніх інформаційних технологій.

Коледж готує фахівців, які мають компетенції, потрібні сьогодні і перспективні для майбутнього

НАШ КОЛЕДЖ – ВАШЕ НАДІЙНЕ МАЙБУТНЄ!

Перелік документів, необхідних для вступу

Термін навчання в коледжі: на базі 9 класів – 3р. 10 міс.

Адреса та інші контакти