2. Українська мова

Українська_мова_Рекомендації_вступникам_2020.pdf
Програма_вступних_екзаменів_базова_освіта.pdf