Українська мова

Програма вступних екзаменів базова освіта.pdf
Програма вступних екзаменів загальна освіта.pdf