Співпраця з ВНЗ ІІІ-ІV р.а.

      Коледжем укладено договори про співпрацю  з   ВНЗ ІІІ-ІV р.а.  міста, області та країни, а саме:
  • Дніпропетровським національним університетом ім. Олеся  Гончара
  • Університетом митної справи та фінансів
  • Національною металургійною академією України
  • Національним гірничим університетом
  • Дніпродзержинським державним технічним університетом
  • Харківським  університетом Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба
  • Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського
  • Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
  • Державним університетом телекомунікацій.
      Предметом плідної співпраці є впровадження скороченої форми  ступеневої підготовки фахівців з урахуванням новітніх досягнень науки, техніки та технологій, соціально вагомих педагогічних та наукових ідей.
      До названих  вищих навчальних закладів ІІІ-ІV р.а.  щорічно  зараховується до 90% випускників коледжу.

Comments